Online Support

 • PHÒNG KINH DOANH
  • skype Lương Văn Ánh
   phone
   email Anh.lv@addjsc.com
  • skype Trần Văn Đoàn
   phone 0948507544
   email Doan.tv@addjsc.com
  • skype Lương Văn Long
   phone 0962860400
   email Long.lv@addjsc.com
 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT - BẢO HÀNH
  • skype Đinh Hoàng Thạch
   phone 0919231093
   email Thach.dh@addjsc.com
 • Chăm sóc khách hàng
  • skype Nguyễn Thị Hiền
   phone 0968595056
   email Hien.nt@addjsc.com
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NSX1000

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NSX1000

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS1000

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t8fx-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t8fx-GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24fx-GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24fx-GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24x-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24x-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4-DC

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4-DC

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4-DC

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4-DC

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48p-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24p-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12p-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12p-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-48t-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-24t-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t-10GE4

EXTREME NETWORKS - X440-G2-12t-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-48p-GE4

EXTREME NETWORKS - 210-48p-GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-48t-GE4

EXTREME NETWORKS - 210-48t-GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-24p-GE2

EXTREME NETWORKS - 210-24p-GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-24t-GE2

EXTREME NETWORKS - 210-24t-GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-12p-GE2

EXTREME NETWORKS - 210-12p-GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 210-12t-GE2

EXTREME NETWORKS - 210-12t-GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-48p-10GE4

EXTREME NETWORKS - 220-48p-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-48t-10GE4

EXTREME NETWORKS - 220-48t-10GE4

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-24p-10GE2

EXTREME NETWORKS - 220-24p-10GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-24t-10GE2

EXTREME NETWORKS - 220-24t-10GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-12p-10GE2

EXTREME NETWORKS - 220-12p-10GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ
EXTREME NETWORKS - 220-12t-10GE2

EXTREME NETWORKS - 220-12t-10GE2

Liên hệ
Trước thuế: 0 Đ